Hva er en psykolog?
Foto: WavebreakmediaMicro / Adobe Stock

Hva er en psykolog

En psykolog har stor kompetanse og kunnskap om mennesker og deres følelser, tanker og handlinger. En psykolog er autorisert helsepersonell, og skal drive virksom og forsvarlig helsehjelp til de som trenger det. Det kreves seks års universitetsutdannelse fra Norge eller tilsvarende i utlandet for å bli autorisert som psykolog.

Når man har autorisasjon som helsepersonell, kreves det noen ting av en. For eksempel har man et spesielt ansvar og plikter som er regulert etter lov. Taushetsplikt og å føre journal er noe av det en psykolog har plikt til å gjøre. Psykologen jobber både med enkeltpersoner og i grupper. Pasientene til en psykolog er alt fra de som trenger hjelp til små utfordringer i hverdagen, til de med store, tunge problemstillinger.

Taushetsplikt

På grunn av taushetsplikten skal pasienten føle seg helt trygg på ha tillit til psykologen. Det er bare i noen få, helt spesielle tilfeller hvor noens liv eller helse står i fare, at psykologen kan bryte taushetsplikten. Får psykologen for eksempel vite om at et barn lider og at han eller hun på noen måte kan hindre alvorlige typer lovbrudd, har han eller hun plikt til å melde fra.

Hvem går til psykolog?

Du trenger ikke å være syk for å gå til en psykolog. Psykologen kan hjelpe med alt fra små ting som du måtte slite med i hverdagen, som for eksempel rutiner, eller om du lider av kjærlighetssorg. Hos psykologen kan du snakke fritt, bli hørt og få gode råd. Kanskje har du mistet noen i familien eller i nærmeste vennekrets, og trenger noen å prate med? Gode venner er det godt å ha, men av og til kan man ha behov for hjelp utenifra. At noen ser hele saken med helt nye øyne, kan være en stor fordel og du kan få belyst saken på en helt annen måte.

Hjelp og utredning

Når du oppsøker en psykolog, kan du få informasjon om hvor du kan få hjelp dersom den personen ikke kan tilby deg det riktige hjelpen. Det kan være at du trenger utredning for eksempelvis ADHD eller bipolar lidelse. Psykologen har god kunnskap om dette, og ser raskt om det er behov for å henvise deg videre til en nevropsykolog eller en psykiater.

Kan en psykolog skrive ut medisiner?

En psykolog kan ikke skrive ut medisiner. Derimot kan psykologen hjelpe deg med å nøste opp i problemstillinger, sortere følelser av forskjellig slag og hjelpe med å ta tak i problemer ved roten. Ofte har vonde følelser rot i vanskelige eller vonde opplevelser man har hatt tidligere i livet, og en psykolog vil kunne hjelpe deg med å finne ut av dette.

Hvor finner jeg psykolog?

Psykologer jobber både for seg selv og i institusjoner. De inngår ofte i tverrfaglige team på for eksempel sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner. Der jobber de sammen med sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeut og eventuelt en miljøterapeut eller sosionom. Psykologen spiller en viktig rolle i teamet, både for din totale behandling og spesielt for det som går på følelser og oppfatning av ting.

En psykolog jobber både med enkeltpasienter og i grupper. De fleste stedene i landet har sykehusene og distriktspsykiatrien forskjellige gruppetilbud. Dette kan gjelde deg om du for eksempel har en diagnose som ADHD, bipolar lidelse, Tourettes, autisme, angst eller depresjon og lignende.

For å komme til en psykolog er det aller best å gå gjennom fastlegen. Fastlegen kan henvise deg til den riktige behandleren, slik at du slipper å dra fra den ene psykologen til den andre.

Dersom du ønsker det, kan du også ta direkte kontakt med en psykolog selv. Flere private psykologer tar inn pasienter uten henvisning. Dersom du føler at du sliter, kan du ta kontakt med en psykolog eller fastlegen som det aller første steget.